ورزش در خانه

6

مدت زمان هر تمرین چقدر است؟

آواتار
معصومه نادری

هر تمرین رو چند دقیقه باید انجام بدم؟

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
3
آواتار
معصومه نادری
Best Answer

به طور میانگین هر تمرین 40 تا 60 دقیقه زمان می‌برد.


آواتار
رها کردن