وبسایت

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

12

پاسخ به سوالات آزمون

آواتار
فاطمه ندیمی

من نمی توانم به سوالات آزمون پاسخ دهم، سیستم عامل به من اجازه نمی دهد هیچ جوابی را انتخاب کنم. آیا راه حلی برای این مشکل پیش آمده وجود دارد؟

آواتار
رها کردن