انبارداری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

11

در نرم افزار ERP انلاین ویراوب۱۲۳ امکان ارسال محصولات از چند انبار وجود دارد؟

فرض کنید که یک درخواست خرید مشتری داریم. اما تمام قطعات در یک انبار وجود ندارد. می‌خواهیم تنها همان تعداد قطعاتی که در انبار وجود دارد را تحویل دهیم و درخواست دیگری برای یک انبار دیگر ایجاد کنیم تا آن انبار سایر قطعات را تحویل دهد.

در نسخه آنلاین ERP ویراوب۱۲۳ امکان انجام این کار وجود دارد؟

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
4
Best Answer

ابتدا باید اجناسی که وجود دارد را ارسال کنید و در نهایت حواله انبار را تایید کنید. بعد از این کار سیستم از شما سوال می‌کند که موارد باقی مانده چه باید بشود. در این حالت مابقی نیازها به صورت یک درخواست انبارداری جدید ایجاد شده و در سیستم قرار می‌گیرد برای این کار ایجاد رسید موقت ایجاد کند. حال می‌توانید این درخواست جدید را به یک انبار داده تا آن انبار انجام دهد.

آواتار
رها کردن