منابع انسانی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

8

راه اندازی برنامه برای یک کارمند در ماژول کارمندان اودوو ۱۶ نسخه ابری ویراوب چه کاربردی دارد؟

زمانی که در نرم افزار مدیریت کارمندان از اودوو ۱۶ نسخه ابری ویراوب۱۲۳ یک کارمند را باز می‌کنیم یک دکمه و عملیات به نام راه اندازی برنامه وجود دارد. این برنامه چیست و چه کاربردی دارد؟

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
3
Best Answer

تصور کنید که زمان استخدام شدن یک کارمند یک سری فرآیند باید توسط مربی و مدیر انجام شود. مثلا مربی کلاس توجیهی اجرا کند و مدیر منابع مورد نیاز را اختصاص دهد. ایجاد فعالیت‌های مورد نیاز برای این کارها زمانبر است و از طرفی ممکن است که فراموش شود.

برنامه کارمند که به برنامه‌های ورود و ترک کار شهرت دارد، راهی ساده برای تعیین این فرآیندها است. شما به سادگی فهرست کارها را تعیین می‌کنید. بعد از این زمانی که برنامه مورد نیاز بود با زدن دکمه راه اندازی برنامه تمام فعالیت‌های تعیین شده ایجاد می‌شود.

آواتار
رها کردن