منابع انسانی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

5

در نرم افزار مرخصی فرق بین Employee's Approver و Time Off Officer چیست؟

در نرم افزار مرخصی زمانی که در منو پیکره بندی میخواهیم یک نوع جدید از مرخصی تعریف کنیم در بخش درخواست زمان مرخصی دو گزینه تایید کننده کارمند و افسر وقت مرخصی وجود دارد

میخواهم بدانم که هر کدام در کدام قسمت تعیین میشوند. و اینکه فرق بین این دو گزینه چیست؟

فلسفه قرار دادن این دو چیست؟ و اگر در رتبه بندی سازمانی تفاوتی وجود دارد کدام بالاتر است؟

ممنون میشم اگه اطلاعاتی دارید راهنمایی بفرمایید.

آواتار
رها کردن