منابع انسانی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

6

چطوری در odoo 16 یک work entry type جدید ایجاد کنم؟

میخوام در odoo 16 یک work entry type جدید ایجاد کنم اما در منویی که در odoo 15 قرار داشته نیست و فرق کرده

الان در odoo 16 چطوری یک workentry type جدید ایجاد کنم؟

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
1
Best Answer

در جدول ساعت کاری کارمندان یک فیلد هست work entry type که برای هر برنامه کاری میتوانیم نوع را مشخص کنیم. 

در آن قسمت اگر نوع جدیدی را بنویسیم که وجود ندارد گزینه create and edit فعال میشود که متوانیم نوع جدید را تعریف کنیم.

برای ایجاد یک نوع جدید یا ویرایش یک نوع فعلی منویی که باز میشود شامل گزینه های زیر است:

 • Code : این کد در منابع زیادی استفاده میشود. مراقب باشید که تغییر این گزینه ممکن است منجر به تغییرات ناخواسته ای شود.
 • Sequence
 • Color
 • TIME OFF OPTIONS->Time Offانواع فعلی که برای  work entry type وجود دارد:

 • Attendance
 • Generic Time Off
 • Compensatory Time Off
 • Home Working
 • Unpaid
 • Sick Time Off
 • Paid Time Offآواتار
رها کردن