رژیم روزه متناوب

8

آیا روزه ماهیچه های من را از بین نمی برد؟

آواتار
معصومه نادری

رژیم فستینگ باعث تحلیل رفتن عضات من نمیشه؟

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
2
آواتار
معصومه نادری
Best Answer

بستگی به شخص و مدت روزه دارد. در طول روزه داری، بدن ابتدا گلیکوژن را برای تولید انرژی به گلوکز تجزیه می کند. سپس بدن برای تامین انرژی، چربی سوزی خود را افزایش می دهد.

اسیدهای آمینه اضافی (بلوک های سازنده پروتئین) نیز به عنوان انرژی استفاده می شود، اما بدن ماهیچه های خود را برای انرژی تجزیه نمی کند مگر اینکه واقعاً مجبور باشد.

با این حال، برخی از مطالعات نشان می دهد که افراد لاغرتر در معرض خطر بیشتری برای از دست دادن توده بدون چربی هستند و حتی متابولیسم آنها کاهش می یابد. با این حال، به نظر نمی رسد کاهش توده عضلانی مشکل بزرگی در بین افراد چاق باشد.


آواتار
رها کردن