رژیم روزه متناوب

8

آیا غذاهایی هست که هنگام روزه داری متناوب به آن توجه ویژه ای داشته باشید؟

چه غذاهایی هنگام روزه داری متناوب بیشتر استفاده می شود؟

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
2
Best Answer

 به رژیم غذایی کم کربوهیدرات، پر پروتئین و چربی های سالم، سرشار از سبزیجات، بدون مواد افزودنی، بدون قند و تا حد امکان سالم توجه کنید. به این ترتیب کاهش وزن  تسریع می شود و بدن سالم تری به دست می آورید. افرادی که نمی توانند در مورد رژیم غذایی مضر خود سازش کنند، دعوت کنیم ابتدا یک رژیم غذایی سالم داشته باشند. اگر این امکان وجود ندارد، همچنان روزه متناوب را توصیه می کنیم. حتی اگر فست فود یا چیزهای مضر می خورید، قطعا فواید روزه متناوب را خواهید دید.

آواتار
رها کردن