ورزش و تغذیه در بارداری

  

8

چرا در دوران بارداری اینقدر سریع وزن اضافه می کنم؟

علت اضافه وزن سریع در دوران بارداری چیست؟

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
1
Best Answer

زنان در ماه های آخر بارداری نسبت به ماه های اول وزن بیشتری اضافه می کنند. این فقط به دلیل وزن کودک در حال رشد نیست. بیشتر وزن به دست آمده مایع (آب) اضافی در بدن است. این برای مواردی مانند گردش خون نوزاد، جفت و مایع آمنیوتیک مورد نیاز است.

آواتار
رها کردن