حسابداری

خوش آمدید!

این انجمن برای متخصصان و علاقه مندان به محصولات و خدمات ما است.

بهترین محتوا و ایده های بازاریابی جدید را به اشتراک بگذارید و در مورد آنها بحث کنید، پروفایل حرفه ای خود را بسازید و با هم به یک بازاریاب بهتر تبدیل شوید.

8

روش پرداخت در Odoo چیست؟

روش پرداخت در اودوو؟

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
2
Best Answer

روش های پرداخت مجلات از نوع نقدی یا بانکی و چک می باشد. اینها از طریق دنباله منو مدیریت می شوند.

آواتار
رها کردن