حسابداری

خوش آمدید!

این انجمن برای متخصصان و علاقه مندان به محصولات و خدمات ما است.

بهترین محتوا و ایده های بازاریابی جدید را به اشتراک بگذارید و در مورد آنها بحث کنید، پروفایل حرفه ای خود را بسازید و با هم به یک بازاریاب بهتر تبدیل شوید.

8

هزینه های پیش پرداخت در Odoo چیست؟

هزینه پیش پرداخت  دراودوو چیست؟

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
3
Best Answer

هزینه های معوق و پیش پرداخت ها (همچنین به عنوان هزینه های پیش پرداخت شناخته می شود) هر دو هزینه هایی هستند که قبلاً برای محصولات یا خدماتی که هنوز دریافت نشده اند رخ داده است. چنین هزینه هایی دارایی برای شرکتی است که آنها را پرداخت می کند زیرا قبلاً برای محصولات و خدمات پرداخت کرده است اما یا هنوز آنها را دریافت نکرده یا هنوز از آنها استفاده نکرده است.

آواتار
رها کردن