حسابداری

خوش آمدید!

این انجمن برای متخصصان و علاقه مندان به محصولات و خدمات ما است.

بهترین محتوا و ایده های بازاریابی جدید را به اشتراک بگذارید و در مورد آنها بحث کنید، پروفایل حرفه ای خود را بسازید و با هم به یک بازاریاب بهتر تبدیل شوید.

12

در چه زمانی در اودو ۱۶ سند افتتاحیه باز می شود؟

می‌خواهیم بدانیم در اودو ۱۶ سند افتتاحیه به چه صورتی انجام می‌شود. آیا اصلا سند افتتاحیه باز می‌شود یا خیر.

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
4
Best Answer

در اودو ۱۶ سند افتتاحیه جدید نمی‌زنیم ولی سند افتتاحیه داریم که برای آغاز سال مالی جدید زده می‌شود.

در پایان سال ؛ ما باید سال مالی را بسته و مانده حساب های دائمی را به سال مالی جدید انتقال دهیم.

برای ثبت سند افتتاحیه از ثبت دفتر های روزنامه و سند دستی استفاده می کنیم.

داده های ورودی سند باید از آغاز سال مالی باشند.

آواتار
رها کردن