حسابداری

خوش آمدید!

این انجمن برای متخصصان و علاقه مندان به محصولات و خدمات ما است.

بهترین محتوا و ایده های بازاریابی جدید را به اشتراک بگذارید و در مورد آنها بحث کنید، پروفایل حرفه ای خود را بسازید و با هم به یک بازاریاب بهتر تبدیل شوید.

8

چگونه هزینه ها را در Odoo مدیریت کنم؟

نحوه مدیریت هزینه ها در اودوو به چه صورت است؟

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
3
Best Answer

دسته بندی هزینه ها
1ثبت هزینه ها: به صورت دستی هزینه جدیدی ایجاد کنید. رسید را پیوست کنید. هزینه های جدید را از رسید اسکن شده ایجاد کنید. ...
2.یک گزارش هزینه ایجاد کنید. گزارش هزینه ارسال کنید
3.تصویب هزینه ها
4.ارسال هزینه ها در حسابداری
5.بازپرداخت کارمندان
6.هزینه ها را دوباره برای مشتریان فاکتور کنید. 

آواتار
رها کردن