حسابداری

خوش آمدید!

این انجمن برای متخصصان و علاقه مندان به محصولات و خدمات ما است.

بهترین محتوا و ایده های بازاریابی جدید را به اشتراک بگذارید و در مورد آنها بحث کنید، پروفایل حرفه ای خود را بسازید و با هم به یک بازاریاب بهتر تبدیل شوید.

4

آیا می توان در Odoo 16 برخی از فیلدها یا متن ها را محرمانه کرد تا فقط مدیران بتوانند آنها را ببینند؟

می‌خواهیم بدانیم در اودو ۱۶ آیا قابلیت این را دارد که یک سری از فیلدها محرمانه شود و فقط یک سری از اشخاص بتواند آنان را ببینند؟

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
3
Best Answer

بله، می توان برخی از فیلدها یا متن ها را در Odoo 16 محرمانه کرد تا فقط مدیران بتوانند آنها را ببینند. در اینجا چندین روش برای رسیدن به این هدف وجود دارد: 

 لیست های کنترل دسترسی (ACL):

 ACL ها پایه و اساس حقوق دسترسی در Odoo 16 CRM هستند. آنها تعریف می کنند که چه کسی می تواند سوابق را در ماژول های CRM خاص بخواند، بنویسد، ایجاد یا حذف کند. شما می توانید ACL ها را در سطوح مختلف از جمله مدل ها، گروه ها و کاربران فردی تنظیم کنید. برای مثال، می‌توانید دسترسی به سرنخ‌ها یا فرصت‌های خاص را فقط به مدیران فروش محدود کنید.

 گروه ها و نقش های کاربر:

 Odoo به شما امکان می دهد گروه های کاربری ایجاد کنید و نقش های خاصی را به آنها اختصاص دهید. این نقش ها اقداماتی را که کاربر می تواند در CRM انجام دهد را مشخص می کند. شما می توانید گروه ها را ایجاد کنید و نقش هایی را برای مدیریت دسترسی به فیلدها یا رکوردهای خاص اختصاص دهید.

قوانین ضبط:

 قوانین ضبط به شما امکان می دهد رکوردها را بر اساس معیارهای خاصی فیلتر کنید. آنها به شما اجازه می دهند کنترل کنید کدام رکوردها برای کاربران قابل مشاهده است. به عنوان مثال، می‌توانید قانونی ایجاد کنید که تضمین کند نمایندگان فروش فقط می‌توانند سرنخ‌های خود را ببینند و داده‌هایشان را از دیگران در همان گروه جدا نگه دارند.

 امنیت سطح فیلد:

 امنیت سطح فیلد به شما امکان می دهد دسترسی به فیلدهای خاصی را در یک رکورد CRM محدود کنید. این زمانی مفید است که می خواهید اطلاعات حساس را از کاربران یا گروه های خاصی مخفی کنید. برای مثال، می‌توانید فیلد «تنظیمات» را از نمایندگان فروش پنهان کنید اما آن را برای مدیران فروش قابل مشاهده کنید. 

 رمزگذاری:

 می توانید مقادیر رمزگذاری شده را در PostgreSQL ذخیره کرده و هنگام خواندن آنها را رمزگشایی کنید. این روش تضمین می کند که داده های حساس حتی زمانی که در پایگاه داده ذخیره می شوند، محرمانه باقی می مانند. با این حال، ممکن است سیستم شما را کند کند.

مشاهده شرطی: 

می توانید فیلدها را بر اساس شرایط با استفاده از نماهای XML پنهان کنید. به عنوان مثال، اگر یک شرط خاص وجود داشته باشد، می توانید یک فیلد را پنهان کنید، مثلاً اگر یک کاربر مدیر نیست.

 ویژگی Groups:

 می‌توانید از ویژگی group در تعریف فیلد خود برای محدود کردن دسترسی به گروه‌های خاص استفاده کنید. این روش به ویژه زمانی مفید است که باید فیلدها را از گروه‌های خاصی مخفی کنید اما همچنان به آنها اجازه دهید تا فیلدهای دیگر را مشاهده کنند.

 این روش‌ها را می‌توان ترکیب کرد تا اطمینان حاصل شود که داده‌های حساس فقط برای کاربران مجاز، مانند مدیران، قابل دسترسی است.

آواتار
رها کردن