حسابداری

خوش آمدید!

این انجمن برای متخصصان و علاقه مندان به محصولات و خدمات ما است.

بهترین محتوا و ایده های بازاریابی جدید را به اشتراک بگذارید و در مورد آنها بحث کنید، پروفایل حرفه ای خود را بسازید و با هم به یک بازاریاب بهتر تبدیل شوید.

11

آیا فیلتر مشاهده حسابها و یا اسناد بر اساس برچسب‌ها در اودو16 وجود دارد؟

می‌خواهیم بدانیم اگر فاکتورهایی را در اودو ثبت می‌کنیم قابلیت فیلتری دارد که بتوانیم از بین هزاران فاکتور فاکتورهای دلخواه را ببینیم؟

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
5
Best Answer
  1. طبق شکل زیر ابتدا گزینه فیلتر را انتخاب می‌کنیم.
  2. افزودن فیلتر سفارشی را انتخاب می‌کنیم.
  3. فیلتر سفارشی را تایپ می‌کنیم و  گزینه ی اعمال را میزنیم تا روی فاکتورها انجام شود.


آواتار
رها کردن