حسابداری

خوش آمدید!

این انجمن برای متخصصان و علاقه مندان به محصولات و خدمات ما است.

بهترین محتوا و ایده های بازاریابی جدید را به اشتراک بگذارید و در مورد آنها بحث کنید، پروفایل حرفه ای خود را بسازید و با هم به یک بازاریاب بهتر تبدیل شوید.

8

آیا در اودو ایجاد چند صندوق در هر شعبه با مقداری موجودی اول دوره امکان پذیر است؟

می‌خواهیم بدانیم صندوق ها در هر شعبه با مقدار موجودی اول دوره در اودو ایجاد می‌شود یا خیر؟

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
5
Best Answer

بله، ایجاد چند صندوق در هر شعبه با مقداری موجودی اول دوره در اودو امکان پذیر است. در واقع، موجودی اول دوره شامل همه مواد از دوره قبل است، مانند مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده. برای ایجاد چند صندوق در هر شعبه، می‌توان موجودی اول دوره را به تفکیک هر صندوق تعریف کرد. به عنوان مثال، اگر قرار است سه صندوق در یک شعبه ایجاد شود، می‌توان موجودی اول دوره را به صورت زیر تنظیم کرد:

  • موجودی اول دوره صندوق 1: 1000 واحد
  • موجودی اول دوره صندوق 2: 500 واحد
  • موجودی اول دوره صندوق 3: 300 واحد

این موجودی اول دوره به تفکیک هر صندوق، به عنوان نقطه شروع برای ثبت تراکنش‌های ورود و خروج کالا در هر صندوق در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، ایجاد چند صندوق با موجودی اول دوره در اودو امکان پذیر است و به مدیریت موجودی کالا در هر شعبه کمک می‌کند.

آواتار
رها کردن