ارزها currencies

واحد پول خارجی
  1. منوی بالای صفحه را باز می‌کنیم.
  2. صدور فاکتور را کلیک می‌کنیم.

  1. پیکربندی را انتخاب می‌کنیم.
  2. ارزها را کلیک می‌کنیم.

  1. روی گزینه جدید کلیک می‌کنیم تا یک مورد ارز جدید تعریف کنیم.

  1. تمام موارد زیر اعم از نوع ارز و نام ارز و فعال و غیر فعال بودن و بقیه موارد را تکمیل می‌کنیم.
  2. ذخیره می‌کنیم.


ارزها currencies
ژیلا بی مثل سرخاب 25 ژوئن 2024
این پست را به اشتراک بگذارید
بایگانی
ورود to leave a comment
موقعیت مالی fiscal positions
financial situation