دفاتر روزنامه journal entries

journal entries and journal items

 1. ابتدا با کلیک بر قسمت نوار بالا وارد ماژول‌ها می شویم.
 2. بر روی گزینه صدور فاکتور کلیک می‌کنیم.

 

 1. از نوار بالا بر روی گزینه پیکربندی کلیک می‌کنیم. 
 2. از قسمت پیکربندی گزینه دفتر روزنامه‌ها را انتخاب می‌کنیم.

 1.  روی گزینه جدید کلیک می‌کنیم تا یک دفتر روزنامه جدید ایجاد کنیم.

 1. ابتدا نام روزنامه را وارد می‌کنیم.
 2. نوع دفتر روزنامه مورد نظر را می‌نویسیم مثل فروش،خرید،نقد،بانک،متفرقه که منظور از نوع دفتر فروش یعنی برای دفتر روزنامه صورت حساب های مشتری استفاده می شود. منظور از دفتر خرید یعنی برای دفتر روزنامه صورت حساب های فروشنده استفاده می‌شود. منظور از دفتر نقد و بانک یعنی برای دفتر روزنامه‌هایی که پرداخت‌های مشتری و فروشنده است استفاده می‌شود. منظور از دفتر متفرقه یعنی برای دفتر روزنامه عملیات های متفرقه استفاده می‌شود.
 3. در این قسمت یک حساب درآمد پیش فرض برای دفتر روزنامه مورد نظر در نظر میگیریم اگر نوع روزنامه را روی گزینه خرید بگذاریم حساب درآمد به حساب هزینه تبدیل می شود.
 4. در این قسمت با فعال کردن توالی برگ بستانکار اختصاصی می‌شود.
 5. در این قسمت یک کد کوتاه برای دفتر روزنامه مورد نظر تعریف می‌کنیم این کد در تمام فاکتور‌های فروش هنگام ثبت در نظر گرفته می‌شود.
 6. ارز پیش فرض دفتر روزنامه مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.
 7. گزینه ذخیره را می‌زنیم.  

 1. دفتر روزنامه با نوع بانک را انتخاب می‌کنیم.
 2. حساب بانکی مورد نظر را برای دفتر روزنامه بانک تعریف می‌کنیم.
 3. حساب معلق را وارد می‌کنیم که منظور از حساب معلق تراکنش های صورت وضعیت بانکی تا زمانی که تطبیق امکان پیدا کردن حساب صحیح را بدهد در حساب معلق ثبت می‌شود.
 4. حساب سود مربوط به دفتر روزنامه بانک را تعریف می‌کنیم.
 5. حساب زیان مربوط به دفتر روزنامه را وارد می‌کنیم.
 6. توالی مختص پرداخت را اگر نمی خواهیم همین توالی را برای پرداخت ها و تراکنش های بانک درج شده در این دفتر روزنامه را به اشتراک بگذاریم این گزینه را انتخاب می‌کنیم.
 7. کد کوتاه مورد نظر را تعریف می‌کنیم در واقع نام کوتاه برای نمایش استفاده می‌شود و ورودی‌های این دفتر روزنامه به صورت پیش فرض با استفاده از این پیشوند نام گذاری می‌شوند.
 8. ارز مورد نظر برای ورود صورت حساب ها را وارد می‌کنیم.
 9. شماره حساب بانک مربوط به این دفتر روزنامه را وارد می‌کنیم.
 10. گزینه ذخیره را کلیک می‌کنیم.  

در نوع دفتر متفرقه فقط بخش کد کوتاه را داریم آن را وارد می‌کنیم و ذخیره می‌کنیم.


دفاتر روزنامه journal entries
ژیلا بی مثل سرخاب 20 ژوئن 2024
این پست را به اشتراک بگذارید
بایگانی
ورود to leave a comment
نحوه افزایش بازدید سایت