نرم‌افزار نگهداری برای تولیدکنندگان مدرن

کیفیت اودوو، بهترین راه برای پرداختن به دلایل ایجاد نواقص پرهزینه و تضمین کیفیت در کل چرخه‌ی عمر محصول است.

تماس با ما

نگهداری خودکار پیشگیرانه

خط تولید خود را روشن نگه دارید.

اودو آمار استانداردی را برای تدوین یک برنامه‌ی نگهداری پیشگیرانه محاسبه می‌کند از جمله میانگین زمان ایجاد نقص (MTBF)، میانگین زمان تعمیر (MTTR) و تاریخ احتمالی ایجاد نواقص بعدی، در نتیجه شما می‌توانید ارزیابی‌ها و برنامه‌های نگهداری پیشگیرانه‌تان را به صورت خودکار انجام دهید.

درخواست‌های تعمیر و نگهداری خود را سازماندهی کنید

با استفاده از کانبان و تقویم.

با استفاده از کانبان، پیشرفت درخواست‌های تعمیر و نگهداری خود را به راحتی پیگیری کنید. از تقویم نگهداری برای سازماندهی و برنامه‌ریزی فعالیت‌ها استفاده کنید. تیم شما از این روش آسان برای سازماندهی درخواست‌ها تعمیر و نگهداری لذت خواهد برد.

با تعمیر و نگهداری موثر، کارآمدی کلی تجهیزات خود را افزایش دهید.

بخش تولید می‌تواند درخواست‌های تعمیر و نگهداری را مستقیماً از مرکز کنترل خود ارسال کند. زمانی که تیم تعمیر و نگهداری شما مشغول به کار می‌شود، افراد مناسب بلافاصله به روزرسانی می‌شوند.

ارتباطات (اطلاع‌رسانی) بهتر باعث کاهش مدت از کار افتادگی خط تولید و بازدهی بیشتر آن می‌شود.

داشبورد و آمار

برای بهینه‌سازی عملکرد شما

از آمار محاسبه شده به صرت خودکار، مانند MTBF و MTBR برای تنظیم قواعد تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و کاهش خطر از کار افتادن تجهیزات استفاده کنید.

با استفاده از داشبورد، عملکرد را پیگیری کنید.

تنها با چند کلیک شاخص‌های عملکردی مناسبی را ایجاد کنید.